مرتضی سیداحمدپور

مرتضی سید احمدپورمرتضی سید احمدپور و همواره در تلاش تا به شیوه ای متفاوت زمینه ساز موفقیت کسب و کارهای شخصی و حرفه ای بوده و در این امر شریک باشم. امیدوارم با ایجاد یک تفاوت مثبت و انگیزش در زمینه های مدیریت، بازاریابی، فناوری اطلاعات و استراتژی های دیجیتال و توانمندیهای فردی برای کشورم همواره افتخار آفرین باشم.
رویکردم بدین سمت بوده که همیشه و همیشه برای بهبود کیفیت زندگی و ساختن لحظه هایی شاد و روشن از موفقیت بدون توقف کوشش نمایم.
باورم بر این است که یکی از خوش شانس ترین و خوشبخت ترین افراد در جهان هستم چرا که ریشه در یک خانواده بزرگ و اصیل و دوست داشتنی با انسانهایی بزرگ و بزرگوار دارم و ثروت غیر قابل شمارش من پدر و مادرم هستند و تا پایان عمر تمام موفقیت های بزرگ و کوچک خود را مدیون لطف خداوند و مرهون حمایت های بی وقفه و بی دریغ خانواده خود می دانم که هم سپاسگزار خداوند و هم دست بوس پدر و مادر خود هستم برای همیشه.
دانستن و یادگیری بیشتر و بیشتر را دوست دارم و علاقمندم تا به ترویج و ارتقاء دانش های نوین و جدید برای زندگی با کیفیت برای خود و دیگران بپردازم که در مورد افزایش بهبود در همه جنبه ها فکر می کنم و با تدریس و مشاوره سعی دارم به هموطنان عزیزم خدمت کنم.
از این رو در حال حاضر مرتضی سید احمدپور بعنوان یک کارآفرین ، معلم ، مدرس و مشاور در زمینه های مدیریت و فناوری اطلاعات شناخته شده است.
تمرکز اصلی بنده در حال حاضر توسعه کسب و کارهای نوپا ، روش های ارتقاء فروش ، روش های بازاریابی مدرن و تدوین استراتژی های دیجیتال جدید برای کسب و کار های کوچک و استارتاپ ها است.